PLATÓN PÁRT Aktuális

Folyamatosan tápláljuk az erény tüzét

A társadalmi kísérlet

A PLATÓN PÁRT egy társadalmi kísérlet. Politikai paradigmaváltás. Egy politikai start-up. A termékünk az erényes politikus.
Videó 2017.01.31.

A platóni erényjátszma

Versenyt indítunk az erényért. A PLATÓN PÁRT nyílt lapokkal játszik. Elsőként adunk valódi garanciákat. Szövetségeseket keresünk.
Nyílt levél 2017.01.21.

A platóni eskü

Olyan képviselő-jelöltre szavazhatsz, aki letette a platóni esküt. Ez egyfajta garancia arra, hogy hivatásként politizálunk, a polgárok javára.
Nyílt levél 2017.01.18.

A struccpolitizálás tragédiája

Sokan kiábrándultak a politikából. Ám attól, hogy a homokba dugják a fejüket, csak rosszabb lesz. A Facebook az esélyünk, segítsetek!
Nyílt levél 2017.01.17.

Az MTA alkotmányos szerepe

A tudományos igazságok kérdésében és a tudományos kutatások értékelésében a tudomány képviselői hivatottak eljárni.
Nyílt levél 2017.01.12.

PLATÓN PÁRT Rólunk

Vissza kell menni egészen az alapokig!

about-image

A PLATÓN PÁRT az erény pártja

A politikában az erkölcs és az erény az abszolút minimum. Erkölcs nélkül elveszik az erény a politikusokból. Erény nélkül pedig a jog uralma és a jogállamiság van veszélyben. A pártállam totalitárius törekvéseit a jogállamot féltők aggodalommal figyelik. Olyanok kerülhetnek hatalomra, akik az erénytelenség csábításának nem tudnak ellenállni, és a hatalom rabjai lehetnek. Ezzel ön- és közveszélyessé válnak. Az ókori gondolkodó, Platón nyomán a PLATÓN PÁRT a sarkalatos erkölcsi erényeket (igazságosság, mértékletesség, bátorság, bölcsesség) is biztosítja. Kormányzásra vállalkozunk. Magyarország jövője érdekében. Csatlakozz!

about-image

Szakértő és bevonó kormányzás

Az erkölcstelenség és erénytelenség folyományaként a következő súlyos probléma, ha nem hozzáértő emberek hozzák a döntéseket. Platón szerint háromfajta ember van: a bölcsesség-, a tisztesség-, és a nyereség-szerető. Ha nyereség-szerető emberekre bízzuk a kormányzást, akkor nem lesz sem bölcsesség, sem tisztesség. Ha olyanok kormányoznak, akik a szakmát nem vonják be a döntésekbe, de rokonaiknak milliárdokat juttatnak, nem lesz jövőnk. Ha a pártállam fontos tanulmányokat és szerződéseket titkosít, nem lesz átláthatóság. Mi a döntéseket konfrontatív módon, a nyilvánosság és szakértők bevonásával fogjuk meghozni. Csatlakozz!

about-image

Jó és rossz harca: erény és hatalom

Platón erényközpontú elméletének ellentéte Machiavelli hatalomközpontú elmélete. Machiavelli szerint az uralkodó erkölcstelen dolgokat is megtehet. Machiavelli szerint az a cél, hogy az uralkodó mindenáron hatalmon maradjon. A gyengeerkölcsű politikusok célja nem az ország jószolgálata, hanem saját hatalmuk növelése. Machiavellit követő politikusra is lehet bízni az országot. A PLATÓN PÁRT azonban azt képviseli, hogy a hatalomnak erkölcsi erényekkel kell párosulnia. A hatalom nélküli erény ugyanúgy nem jó, mint az erény nélküli hatalom. Erénynek és hatalomnak együtt kell járnia. Ezt kívánjuk biztosítani kormányra kerülésünk esetén. Csatlakozz!

about-image

Nézz az álarcok mögé!

Mielőtt hitet teszel egy párt vagy mozgalom mellett, vigyázz! Az ördög nem a saját képében érkezik. Elsőként vállalunk olyan fontos garanciákat, amelyek az erényes kormányzáshoz szükségesek. Ilyen intézkedéseket párt eddig még nem vállalt. Ilyen gesztusokat párt még nem kínált fel polgároknak. Ezekre a fontos etikai pillérekre párt még garanciát nem adott. Szerinted lehet egy párt erényes, ha titkolják a pénzügyeiket, a támogatóikat vagy a partnereiket? Honnan tudod, hogy nem egy újabb zsarnok áll mögöttük arra várva, hogy bárányképű kirakatpolitikusokat bábként felhasználva magához ragadja a hatalmat? Gondolkozz! Csatlakozz!

Mit kínál a PLATÓN PÁRT?

Erényes politikusokat

Biztosítjuk, hogy csak erényes, képviselői posztra méltó politikusok kerülhessenek hatalomra. Elsőként garantáljuk, hogy a képviselőink visszahívhatók lesznek.

Erényes politizálást

Ha a jogszabályok a pártállam eszközei az elnyomására, akkor nincs szabadság. Elérjük, hogy az Alaptörvény és a jogszabályok a hatalom korlátjai legyenek. Társadalmi szerződést kínálunk.

Erényes hatóságokat

Ha a hatóságok a pártállam befolyása alatt állnak, akkor nincs szabadság. A hatóságok függetlenségével megvalósítjuk a szolgáltatás elvű közigazgatást és államigazgatást.

Erényes jövőt

Ha a pártállam kábítószer-függőséghez hasonlítható hatalom-függésben szenved, akkor nincs szabadság. Magyarország számára az erkölcsi erényeken alapuló jövőt biztosítunk.

Igazságosságot

Ha az igazságszolgáltatás logikai halandzsákkal dönthet el a pártállam érdekei ellen ható polgári ügyeket, akkor nincs igazság. Pártatlan igazságszolgáltatást ígérünk.

Mértékletességet

A pártállam vesztét az erkölcstelenség és a mértéktelenség okozta. Mértékletes, és kontrol alatt álló államot építünk ki, melynek elsődleges célja a társadalom erényes jószolgálata.

Bátorságot

Az erényes emberek nyugalmával nézünk szembe a radikális szélsőségekkel. Az erény szigorával számoltatjuk el a korrupcióból meggazdagodó erkölcsteleneket.

Bölcsességet

Az ország irányítását nem gyengeerkölcsű hatalom-függőkre bízzuk, hanem nagytudású és erényes szakemberekre és szakmai testületekre, nyilvánossággal.

PLATÓN PÁRT Program - 2018

2018-tól kormányzásra vállalkozunk

1. Országgyűlési képviselők

Mind a 106 országgyűlési egyéni választókerületében erényes képviselő-jelöltet állítunk ki. Ők nem a PLATÓN PÁRT utasításait követik, hanem a saját választóikat képviselik. A pártállam előírja a képviselőknek, hogy mire kell szavazni, ezzel eltorzította az országgyűlési képviselők szerepét. A képviselők szerepét helyreállítjuk. Ha a szavazók elégedetlenek a képviselőjükkel, akkor visszahívhatják. A pártlistás képviselőket szavazókerületiekkel cseréljük le.

2. Tudományos alkotmányozás

A jogszabályok jelenleg a pártállam eszközei a nép elnyomására. A pártállam politikai alkotmányozást végzett, hogy az Alaptörvény a pártállam érdekeit szolgálja. Elérjük, hogy az Alaptörvény és a jogszabályok a hatalom korlátjai legyenek. Az alkotmánybírákat a tudomány képviselői fogják választani, nem a pártok. A pártállami alkotmányozás rendkívül veszélyes. Ilyen volt a II. világháborúhoz vezető Weimari alkotmány is.

3. Jogállami reform

A hatalmi ágak nem függetlenek. A pártállam pártkatonái ülnek minden pozícióban. Garantáljuk, hogy visszaállítjuk a hatalmi ágak és intézmények teljes függetlenségét. Az országgyűlési képviselőket a párt nem utasíthatja, így a törvényhozás elválik a kormányzástól. A pártoknak nem lehet befolyása az igazságszolgáltatás bíráira, így a kormányzás elválik az igazságszolgáltatástól. A közmédiát is függetleníteni kell a kormányzástól. A jelenlegi közmédia egy torzszülemény.

4. Szekularizált állam

A pártállam azért színlel vallásosságot, hogy az emberek azt higgyék, hogy Isten a kormánnyal van. Biztosítjuk, hogy az állam a vallástól független legyen. A vallás nem lehet az állam eszköze a polgárok manipulálására. A vallás nem politikai ügy, hanem az egyik legintimebb magánügy. A kereszténység is az erények követéséről szól. De nemcsak a kereszténység ilyen. Mi az erény elveit követjük, legyen az keresztény, buddhista vagy más morális elv.

5. Átláthatóság

A pártállamnak rejtegetnivalója van. Alávetjük magunkat a nemzetközi korrupcióellenes vizsgálatoknak. Átláthatóvá és számonkérhetővé tesszük a hatalmi ágakat. Minden hatóság munkáját transzparenssé tesszük. Modern informatikai fejlesztésekkel támogatjuk a hatóságok szolgáltatásait, átláthatóságát, számonkérhetőségét. A saját politikusaink és a jövő kormányainak hatalmát rendszerszinten korlátozzuk. Átláthatóságot csak egy erényes kormány fog biztosítani.

6. Egészségügyi reform

A pártállam lerombolta az egészségügyet. Gondatlanul tűri, hogy a polgárok TB-t fizetnek, de mellette magánorvoshoz kénytelenek járni. Európai szintű egészségügyi ellátást kell biztosítanunk. Ennek költségei drasztikusak. Ám ez a drasztikus összegű fedezet rendelkezésre áll azoknál, akik korábban ezeket az összegeket a korrupciók során ellopták. A luxusvagyonok adója és a valós közteherviselés fogja fedezni az egészségügy modernizálálásnak egyszeri és folyamatos költségeit.

7. Oktatási reform

Felvilágosult ember félve figyeli, ahogy a pártállam tönkreteszi az oktatást. Nobel-díjasok hazája voltunk. A nemzetközi PISA teszten a diákjaink rosszul teljesítettek. A pártállam a korábbiak mintájára buta, önállótlan, kritikus gondolkozásra képtelen nyájat tenyészt, akik majd a pártállam szolgái lehetnek. Művelt, okos döntéseket hozó emberek kellenek egy demokráciához. Finn mintára modernizáljuk az oktatást eszközökkel, logikával, kreativitással, kritikussággal. Megszüntetjük a hallgatók röghöz kötését is.

8. Luxusvagyon adóztatása

A pártállam az erényt sanyargatja, az erkölcsteleneket támogatja. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. Ezt az elfelejtett kötelezettséget kikényszerítjük. Mindegy, hogy a nagymama, csecsemő vagy stróman nevén van a luxusvilla. Az adót be kell szedni a luxusvagyonok után. Sok párt elszámoltatást ígér, de nem értik, hogy a rafinált csalók után perekkel nem tudnak utánanyúlni. A luxusvagyont kell adóztatni, ami megfogható. Ilyen az ellenzéknek is sok van. Nemzetközi off-shore átvilágítás szükséges.

9. Agrár reform

Elmaradt a kisgazdaságok támogatása. Az állami földosztáson a tőkés nagygazdák és a semmiből előkerült álföldművesek elővásárlási jogaikkal megszerezték az olcsó állami földeket. A nagygazdaságok a magyar kisgazdák rovására túl nagyra nőttek, jelentős méretgazdaságossági előnyre tettek szert. Ezt kompenzálandó, a nagygazdaságok agrártámogatásait megvonjuk, mivel azzal csak az egyébként is profitábilis vállalkozásaikat tennénk még profitábilissá a kisgazdaságok rovására. A birtokszerzési határokat kisebb területben határozzuk meg.

10. Közlekedési reform

A nagyvárosi és az elővárosi közlekedés évek óta alacsony színvonalú. A forgalmas városokban a közlekedés gyenge minőségű a nyugati nagyvárosokhoz képest. Intézkedéseket teszünk a városi és elővárosi közlekedés modernizálására. Támogatjuk a közlekedés közösségi és a mobilitás egyéb innovatív formáit. Élen járunk Európában az elektromos és önvezető járművek működéséhez szükséges jogi környezet kialakításában. Versenyhelyzetet teremtünk azokon a területeken is, amit a pártállam erkölcstelenül magának sajátított ki.

11. Össznemzeti haladás

A pártállam szerint az ország sikeres. Valójában csak a pártállam közeli családok sikeresek. Szerintük az ország erősödik. Valójában a korrupció erősödik. A nemzetet együtt alkotjuk. Nem nézhetjük tétlenül, ahogy néhány család kisajátítja magának az országot. A pártállam torz közbeszerzési gyakorlatát átalakítva átláthatóvá és ösztönzővé tesszük az állami beruházásokat. Megerősítjük a középosztályt, elszámoltatjuk a milliárdosokat, és felzárkóztatjuk a lemaradó néprétegeket. A nemzet erősödését nem lopásra, hanem erkölcsi erényekre alapozzuk.

12. Közéleti reform

Felülvizsgáljuk a magyar polgárok legsérelmesebb közéleti kérdéseit, amelyek amiatt keletkezhettek, mert a pártállam túlzásba vitte a magánszférába és a családok életébe történő beavatkozást. Legalizáljuk a marihuána élvezeti fogyasztását. A súlyos népességfogyás tendenciáját a családok jelentős támogatásával fogjuk megfordítani. A polgárok egyre szélesebb körének bevonásával közelebb hozzuk az őket érintő politikai döntéseket az emberekhez. A képviselők visszahívhatóságával politikai kontrollt adunk a polgárok kezébe.

13. Bírósági reform

Bosszantó méretet öltött az igazságtalan ítéletek száma. Számos ítélet logikátlan, kiszámíthatatlan, és a pártállam érdekeit szolgálja. Az MTA közreműködésével bevezetjük a bírák számára a kötelező intelligenciatesztet. Mégsincs rendjén, ha értelmes emberek jogvitáját a logika alapvető szabályait nem ismerő bírák bírálják el. Az sincs rendjén, ha a bírák olymódon leválthatatlanok, hogy szellemi állapotukat senki nem vizsgálja rendszeresen. Így a végén még tele lesz Magyarország szenilis és Alzheimer kóros bírákkal. IQ nélkül gazság van, nem igazság.

14. Tudományos reform

A pártállam méltatlanul háttérbe szorította a tudomány képviselőit. A PLATÓN PÁRT kiemelt szerepet szán a Magyar Tudományos Akadémia számára. A pártállam K+F pályázati rendszere nagyotmondó versenyhez hasonlítható, ám pozitív társadalmi eredménye nincs. A pályázati rendszer helyett az amerikai kihívás alapú utólagos K+F finanszírozást vezetjük be. Itt csak az kaphat forrást, aki valódi tudományos eredményt tett le az asztalra. Az MTA szerepe az igazságszolgáltatásban is megjelenik. Logikátlan ítélet ezentúl elfogadhatatlan lesz, még a Kúriától is.

15. Etikai reform

A politikai elit erkölcsi megtisztulása elengedhetetlen az ország jólétének eléréséhez. Amíg romlottak a politikusok, addig beteg lesz az ország. A Platón Párt a legszigorúbb Etikai Szabályzattal rendelkezik. Az Etikai Reform kiterjed a korábbi rezsimek politikusainak elszámoltatására, és a korrupciós ügyek tisztázására. A társadalmi pozíciók betöltését nem rokonsági alapon, hanem szakmai alapon és hozzáértés alapján fogjuk megoldani. Azok a pártállam közeli kitartottak, akik szakmailag nem megfelelőek, át kell hogy adják a helyüket a szakma képviselőinek.

16. Nyugdíj reform

A jelenlegi pártállam és elődei évtizedekig tűrték, ahogy nyugdíjasaink szenvednek és nélkülöznek. A helyzet egyre rosszabb. A nyugdíjak összege megalázó. A pártállam nem gondoskodik azokról, akik újjáépítették az országot a háború után. A pártállam elkölti a nyugdíjalapot, és a fiatal generációt többszörösen megsarcolja, hogy eltartsa saját költségén az időseket. Annak ellenére, hogy a most nyugdíjasok becsületesen fizették TB járulékaikat aktív éveik során. Nyugdíj reformunk kapcsán célunk a nyugdíjalap védelme, és a nyugdíjak összegének jelentős emelése.

PLATÓN PÁRT Vezetőség

Követőink által lettünk vezetők

Hamarosan...

Elnök

Hamarosan...

Alelnök

Hamarosan...

Alelnök

Hamarosan...

Kommunikációs Biztos

Hamarosan...

Politikai Biztos

Hamarosan...

Operatív Biztos

Hamarosan...

Pénzügyi Biztos

Hamarosan...

Külügyi Biztos

Hamarosan...

Etikai Biztos

PLATÓN PÁRT Csatlakozás

Minden erényes ember számít!

Képviselők

1

Tagok

14

Követők

73

Támogatók

1

Erényes emberekre van szükség!

Ha erényes ember vagy, Magyarországnak szüksége van rád! Csatlakozz országgyűlési képviselő-jelöltként, hogy a választók akaratát erényes politikusként képviselhesd. Csatlakozz kritikusként, aki konstruktív kritikával segíti munkánkat. Őrködj a Közgyűlés tagjaként afelett, hogy a PLATÓN PÁRT valóban azt teszi, amit ígér. Segíts az országos kampányban, hogy az emberek országszerte megismerhessék céljainkat. Járulj hozzá a magad módján, hogy legyen egy párt 2018-ban, amire érdemes szavazni. Csak magunkra vethetünk, ha nem fogunk össze. Nem csörtető politikusokat, hanem erényes embereket keresünk. Akkor is, ha kerülöd a politikát. Csatlakozz!

Képviselőnek lenni egyszerű

Erényes képviselőnek lenni viszont sokkal nehezebb. Ehhez biztosítjuk számodra a feltételeket. Nálunk nem a párt utasításai alapján kell szavaznod a Parlamentben, hanem a választóidat képviselheted. Ehhez szakmai felkészítést nyújtunk számodra. Ahhoz, hogy országgyűlési képviselő-jelölt lehess, 500 aláírást kell összegyűjtened ajánlóktól. A PLATÓN PÁRT Közgyűlése által támogatottak választási kampányaihoz fejenként 1.000.000 Ft fog rendelkezésre állni. Mind a 106 egyéni szavazókörzetben szeretnénk jelöltet állítani. A döntés a Te kezedben van! Seneca szavaival: "Egyetlen helyes gondolat megfordíthatja a sorsot". Csatlakozz!

Kapcsolódó jogszabályok

  • Alaptörvény (VIII. cikk (3) bekezdés a pártok szabad alakulásáról): itt
  • 2013. évi V. törvény (Ptk.: Második Rész - Egyesület): itt
  • 1989. évi XXXIII. törvény (Ptv.): itt
  • 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.): itt
  • 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.): itt
  • 2013. évi XXXVI. törvény (választási eljárás): itt
  • 2013. évi LXXXVII. törvény (kampány) itt
  • 2011. évi CCIII. törvény (OGYi képviselők) itt
  • A 106 országgyűlési egyéni választókerület: itt
  • A PLATÓN PÁRT Alapszabálya (leendő tagok részére): itt
Csatlakozz!

PLATÓN PÁRT Támogatás

A legkisebb támogatás is számít!

Tagdíj

Az éves tagdíj 12.000 Ft, amit a Politikai Program céljaira hasznosítunk. Csoport tagjaként is lehet regisztrálni, akár új csoportot is létrehozva ismerősökkel. Ekkor a csoporttagok tagdíjának 90%-át a csoport használhatja fel.

Pénzügyi támogatás

Pénzügyi támogatás esetén a támogató meghatározhatja a támogatás felhasználási módját. Forrást gyűjtünk plakátokra, TV-rádió-újság reklámokra, kampányokra. A támogatók nyomonkövethetik a felhasználást.

Természetbeni támogatás

Amennyiben könyveket, tárgyakat, szoftvert, hagyatékot vagy más dolgot adományoz a PLATÓN PÁRT részére, akkor azt céljaink eléréséhez hasznosítani tudjuk. Minden segítség számít, ha az erényes politikáért küzdhetünk.

Szolgáltatás

Szívesen fogadjuk vállalkozások felajánlásait reklámfelületekhez, nyomdai munkákhoz és egyéb népszerűsítő lehetőségekhez. Semmilyen részlehajlást nem tudunk cserébe ígérni, csak erényes politizálást.